Home » My Grumpy Amore (Rancho Estate, #4) by Sonia Francesca
My Grumpy Amore (Rancho Estate, #4) Sonia Francesca

My Grumpy Amore (Rancho Estate, #4)

Sonia Francesca

Published 2005
ISBN :
Mass Market Paperback
128 pages
Enter the sum

 About the Book 

Pagsisilbihan kita buong buhay ko. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahang alam ko at hahayaan kong sundan mo ako kahit saan ako magpunta. Ill even try to like cute things just to make sure youll stay with me for the rest of my life!Sumampa si MayMorePagsisilbihan kita buong buhay ko. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahang alam ko at hahayaan kong sundan mo ako kahit saan ako magpunta. Ill even try to like cute things just to make sure youll stay with me for the rest of my life!Sumampa si May sa hamba ng bintana ng bahay ng sinisintang si Carrive. The atmosphere inside smelled heavenly. She just couldnt help herself reaching for the draperies and touching it against her cheeks.Satin.. soft... manly, sambit niya. Must remember this for fantasy dream later--aaahhh!Bumagsak siya sa carpeted floor. Sa pagmamadali niyang makalabas ay lalong hindi siya makahanap ng exit. Pinilit na lang niyang magtago sa likod ng isang sofa. and then she heard footsteps and that handsome baritone voice.Who are you and what the hell are you doing in my house?